I EDYCJA KONKURSU JUNIOR DEMOKRACJI 2016

1 III 2016 – 30 XI 2016

Pierwsza edycja konkursu Junior Demokracji 2016 odbyła się na terenie Powiatu Krakowskiego w okresie od 1 marca 2016 do 30 listopada 2016 roku i była finansowana ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – FIO 2016.

Patronat nad konkursem objął Starosta Krakowski oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Opiekę medialną sprawowała TVP Kraków.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 172 uczestników – młodzież w wieku 13-19 lat ze szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych z 10 gmin Powiatu Krakowskiego.

39 zespołów konkursowych 3-5 osobowych, pracowało pod opieką osoby dorosłej –mentora nad pomysłami projektów społecznych, odpowiadających na wcześniej zidentyfikowane potrzeby i problemy młodych ludzi lub lokalnych społeczności.

0
zespołów
0
uczestników
0
opiekunów
0
gmin
0
projekty
0
warsztatów

Warsztaty „Search Research”

W okresie wrzesień-październik 2016 zorganizowano 8 warsztatów „Search Research” dla zespołów konkursowych w następujących miejscowościach powiatu krakowskiego: Krzeszowice, Wielka Wieś, Igołomia, Skawina, Sułoszowa, Waganowice, Iwanowice i Kraków.

Podczas warsztatów młodzież tworzyła oryginalne mapy swoich społeczności lokalnych, identyfikowała problemy dotykające ich otoczenie, z których powstały pierwsze pomysły na projekty społeczne.  W warsztatach udział wzięło 143 uczestników.

Poniżej relacja fotograficzna z przebiegu warsztatów.

Studio Wielka Wieś

,

Festiwal Kultury Polska Ukraina

Albo My to jacy tacy Waganowice